Vi har mindre fordommer enn våre foreldre!

Tekst: Faglærer business og innovasjon, Gro Amundsen, og elevene ved Vg1 i samarbeid med Globale Sandefjord.

Visste du at Sandefjord videregående skole (SVGS) er en av Norges største videregående skoler? Vi går på Vg1 på Business og innovasjonslinjen.  Denne linjen er yrkesfaglig og gir god arbeidserfaring og generell studiekompetanse.

Vår skole har et stort mangfold av muligheter, bakgrunner og perspektiver. Det er 40 ulike nasjonaliteter representert, alle samlet under ett tak. For kort tid siden ble vi kjent med Globale Sandefjord ved Faten Lubani og Elin Sørensen. De jobber med å synliggjøre mangfold som en viktig og nødvendig ressurs i samfunnet. De har et meningsfullt samfunnsoppdrag som vi heier på og ønsker å ta del i.
Tenk om vi klarte å bygge et storsamfunn som binder oss sandefjordinger sammen, og som anerkjenner våre ulikheter som en styrke?

Det var en enkel beslutning for oss å ville bli Globale ambassadør. Det betyr blant annet at vi forplikter oss til å sette mangfold og inkludering på skoleprogrammet, og å jobbe aktivt og langsiktig med å øke bevisstheten rundt temaet på hele skolen.

Hvor begynner vi?
Alle har et ansvar for å bidra til å skape en felles skolekultur som favner og inkluderer både sosialt og faglig. Vi jobber blant annet med et prosjekt hvor vi skal komme med løsninger på hvordan vi kan gjøre Sandefjord videregående skole så bra den kan være for elever og ansatte. Planen blir å utvikle og igangsette ulike aktiviteter som hjelper oss med å nå målet.

Hva betyr mangfold og inkludering i et ungdomsperspektiv?
I samarbeid med Globale Sandefjord hadde vi en mini refleksjonsworkshop hvor vi delte tanker og perspektiver knyttet til hvordan vi ungdommer forstår mangfold og inkludering.

Vi synes det er vanskelig å komme med et svar, for spørsmålet handler vel om mye? For oss betyr det at hver elev og ansatt kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig skolefelleskap.

Det er viktig at vi trener på å være åpne og nysgjerrige i møte med hverandre. Vi skal vise at vi er interessert i å bli kjent, uten at vi graver for mye i den enkeltes bakgrunn. Her er trygghet og gode hensikter nøkkelord, for at vi skal få innsikt i hvordan vi lever sammen med ulike perspektiver, holdninger og verdier. Og tryggheten må skapes med omsorg for hverandre og i en kontekst hvor alle kan delta på sine premisser.

Voksne har ofte litt fordommer mot ungdommer: ‘Dere er jo bare barn!’
Vi har innsett gjennom workshopen at vi alle har ubevisste holdninger i en eller annen form – vi setter dessverre folk i bås uten at vi kjenner dem. Mangel på kunnskap fører til fordommer og diskriminering. Det er for enkelt å dømme når man kun ser sin egen side av historien/opplevelsen. De voksne har enda flere ubevisste holdninger enn vi unge. Vi har observert det hjemme, på skolen og i fritiden når voksne snakker sammen og om hverandre. Når vi forsøker å synliggjøre det, blir vi ofte møtt med at «vi bare er barn».

Ungdommen bør fronte mangfold og inkludering
Kanskje vi i større grad skulle tatt ansvar for å vise våre foreldre at vi ungdommer er flinke til å romme hverandres annerledeshet. At vi istedenfor å være tause rundt middagsbordet blir mer bevisste på å stille nysgjerrige spørsmål, og til å utfordre ubevisste holdninger vi møter på. Ungdommen har gode forutsetninger for å bygge et bedre Sandefjord i fremtiden, fordi vi selv har vokst opp med et mye større fokus på mangfold og inkludering enn tidligere generasjoner. Hva tenker du?