Vi vil ikke gi ungdommen en bestemt rolle, den finner de fint selv

Tekst og foto: Kim Thanh Ngo, Miljøarbeider på Napern

Mangfoldsarbeidet på Napern 1916 er en stor del av hverdagen ettersom flertallet besøkende hos oss er minoriteter. Vi setter søkelys på inkludering ved å forsterke og løfte opp identiteten til ungdommene, ved å spørre hvem de er, uavhengig av sin kulturelle bakgrunn. Vi sørger for å adressere ungdommene etter hvordan de selv vil bli adressert.

Ungdommene foretrekker, som de fleste minoriteter, å representere hvem de er – enn hvor de eller foreldre kommer fra.
Hvis de vil ha en temadag, så er det positivt, men det vil foregå på deres premisser. Ungdom vil som regel gjøre som ungdom flest – å rappe, tegne, skate, male graffiti eller spille gitar i band. Med andre ord – vil vi ikke gi de en bestemt rolle, den finner de fint selv. Vi mener at hvis man setter for mye fokus på bakgrunnen til ungdommene så kan det også være med på å forsterke forskjeller. De fleste ungdommene er bevisst på forskjellene, mennesker er forskjellige og det må vi være åpne for.

Ungdommene kommer for å søke felleskap, mestringsfølelse, bli forstått, bli sett eller bare være i bakgrunnen. Vi rekker som regel å prate med de fleste, og da kan vi ofte spørre om navn eller hva slags språk de kan snakket bortsett fra norsk, eller hva slags språk foreldrene snakker. Dette KAN være relevant i forhold til relasjonsbygging, men det kan også være veldig irrelevant – så utgangspunktet for godt mangfoldsarbeid hos oss er å lytte til ungdommene. Vi oppfordrer bedrifter og organisasjoner til å tenke mangfold i ansettelsesprosesser. Vi ser at ansatte med minoritetsbakgrunn gjør at ungdom ofte lettere kan dele kulturforståelse, kulturforskjeller, mat og historier om hvordan man kom til Norge.

Vi feirer og markerer Pride, 17.mai, EID og ønsker god jul. Naper`n har åpent under jul og påskehøytiden.

Vi formidler og former et veldig åpent og trygt miljø som gjør at det ikke trenger å være så skummelt å prøve eller feile. Dette synes vi er en veldig bra måte å lære på. Vi opplever og score høyt på at vi allerede er en teaterorganisasjon som driver et ungdomshus med fokus på mangfold. Naper`n er her som et aktivt fritidstilbud hvor ungdommene kommer etter skolen og kan prøve ut norskkunnskapene sine og spørre om hva de vil.

Vi er her, lytter, smiler og responderer med et åpent sinn og en varm velkomst til alle som kommer inn døren.