Christine Bischoff, Head of People & Culture, sammen med Faten Lubani og Elin Sørensen fra Globale Sandefjord.

Workshop i inkludering og mangfold

Takk til Sergel Norges medarbeidere for flott engasjement i forbindelse med Globale Sandefjords workshop i inkludering og mangfold!

Ifølge Christine Bischoff, Head of People & Culture, er temaet spesielt relevant for Sergel. Både ledere og medarbeidere er opptatt av å øke kompetansen innen flerkulturell forståelse og kommunikasjon i møte med kunder.

-Samarbeidet med Globale Sandefjord bidrar til å opprettholde bevisstheten rundt måten vi jobber og samarbeider på. Vårt arbeid rundt kulturbygging, inkludering, verdibasert utvikling og jobbengasjement er viktige forutsetninger for å kunne hente ut potensialet i det mangfoldet vi har.