Adminkit

Logo til Adminkit

Adminkit er en verktøykasse for små og mellomstore bedrifter, som ønsker å spare tid, få bedre struktur og få full kontroll på personal og administrative oppgaver. Våre verktøy skaper i bedrifter med 1-100 ansatte.

Adminkit ble etablert sommeren 2020 og det er over 1000 selskaper som har tatt oss i bruk. Mangfold og integrering er en sentral bærebjelke vår strategi og vårt DNA. Vi teller i dag 16 ansatte. 12 av oss er lokalisert i Sandefjord og fire i Thessaloniki. På kontoret i Sandefjord er vi foreløpig representert med 3 ulike nasjonaliteter og ønsker oss flere.

Med våre internasjonale ambisjoner vil mangfold være sentralt for å bygge en sunn og innovativ bedriftskultur. Det er også en forutsetning for at Adminkit skal kunne utvikle et produkt som har verdi og bred attraktivitet i et fragmentert massemarked internasjonalt.

Globale Sandefjord er stolt av å ha Adminkit med på laget. Bli bedre kjent med dem her: https://adminkit.no/