At Ease

Logo til At Ease

Med hjerte for forebygging og helsefremming.

At Ease tilbyr tjenester knyttet til psykisk helse, inkludering og menneskelige ressurser. Vi er en fagaktør og samarbeidspartner innen utvikling av inkluderende og deltakerbaserte miljøer hvor mennesker trives, er produktive og tar i bruk sitt potensial. Til grunn for vårt arbeid ligger den positive helsen. Å være at ease vil si å føles fornøyd, glede, gode følelser, motivasjon og opplevelsen av å fungere godt. Oppleve mening og mestring, og ha robust psykisk helse.

Vil tilbyr:

  • Kurs i temaene livskvalitet, helsefremmende miljøer, psykisk helse, stressmestring og jobbsøking
  • Konsulenttjenester og workshops for utvikling av inkluderende og deltakerbaserte miljøer
  • Individuelt tilpassede tjenester: Ekspertbistand ved sykefravær, livscoaching, karriereveiledning og jobbsøk

Vi leverer tjenester til bedrifter, lokalsamfunn/kommuner og privatpersoner.

Vi er stolte over å ha At Ease med som ambassadør – les gjerne mer om dem her; https://at-ease.no/