Deloitte

– Vi vet at mangfold gir oss et konkurransefortrinn og at «diversity of thought» betyr bedre løsninger for å levere på oppdrag som er knyttet til viktige samfunnsutfordringer, sier Sjur Gaaseide, CEO i Deloitte Norge

Logo til Deloitte

Tekst: Deloitte

Vi utvikler vårt kulturelle mangfold fordi det er verdiskapende

I Deloitte har vi lenge arbeidet for å øke det kulturelle mangfoldet blant våre ansatte, siden vi vet at mangfold er verdiskapende for våre tjenester. Med kulturelt mangfold kommer flere perspektiver, perspektiver som kan være nyttige i arbeidet med våre klienter. Våre klienter har ofte et kulturelt mangfold selv, enten de er norske eller multinasjonale, og ikke minst har de kulturelt mangfoldige kunder, brukere eller andre målgrupper. Og minst like viktig er å skape rom for ulike perspektiver, som Deloitte tror vil være en katalysator for innovasjon og fremtidig vekst.

Ved å sette sammen team med ulik bakgrunn og ulike måter å se verden på får vi en mer innovativ og nytenkende måte å jobbe på samtidig som vi møter våre klienters behov.

Vi lever også i en verden som blir stadig tettere knyttet sammen, selv om Covid-19 har satt noe på pause, har det også vist oss hvor viktige vi er for hverandre for global utvikling. Parallelt opplever vi migrasjonsbølger som endrer den demografiske sammensetningen i land som Norge. Disse endringene skaper også nye type forventninger fra våre viktigste interessenter; våre ansatte og jobbsøkere. Deloitte ønsker å reflektere det samfunnet og markedene vi opererer i lokalt i Norge, et samfunn som er i endring når det gjelder demografisk sammensetning. Deloitte Norge har også en tilstedeværelse i et nordisk, europeisk og globalt marked. Dette er også en god grunn til å øke det kulturelle mangfoldet i vår organisasjon, slik at vi kan være gode samarbeidspartnere i internasjonale prosjekter.

Hva gjør vi for å øke kulturelt mangfold i Deloitte?

Deloitte ansetter flere medarbeidere med ulik kulturell og faglig tilhørighet. Våre rekrutteringsprosesser har tradisjonelt rettet seg mot norske utdanningsinstitusjoner og spesifikke utdanninger og fagområder, men vi har lenge sett behovet for å øke mangfoldet i Deloitte. Vi har derfor et mål om å ansette flere medarbeidere enn før med annen kulturell tilhørighet, med utdanning fra andre land og andre fagfelt. Det samme gjelder internships og andre studenttilbud, der vi inkluderer et større mangfold av mennesker med ulik bakgrunn. I våre onboarding-program stimulerer vi derfor til inkluderende holdninger og atferd, og utvikler stadig flere onboarding-aktiviteter der vi legger til rette for at dem som ikke behersker norsk kan sette seg inn i våre arbeidsformer og metoder, bli kjent med kolleger og forstå organisasjonen.

Vi jobber i økende grad i internasjonale team. Deloitte Norge har økt fokuset på mangfold også når det gjelder nasjonalitet og språk i tillegg til økt faglig bredde, og ønsker å tiltrekke oss talenter uavhengig av bakgrunn og kulturell tilhørighet. Vi har et mål om flere i partneropprykk for personer med annen kulturell tilhørighet for å sikre mangfold i perspektiver i toppledelsen, og jobber målrettet med dette.

Globale Sandefjord er stolt av å ha Deloitte som ambassadør.  Du kan lese mer om hvordan Deloitte jobber med mangfold her; https://www2.deloitte.com/no/no.html