Foxway

Logo til Foxway

Foxway arbeider for å muliggjøre sikulær IT for alle. I Norge har vi over 80 ansatte, og vi er stolte av å representere 17 nasjonaliteter. Vi har også ansatte som er norske med flerkulturell bakgrunn.

I Foxway tror vi på å la mennesker utvikle seg på sin egen måte. Mangfold, likestilling og inkludering er kjerneelementer i vår misjon om å muliggjøre bærekraftig IT for alle. Vi anerkjenner det brede spekteret av identititer, bakgrunner, evner og perspektiver blant våre ansatte.

Vårt mål er å skape en arbeidsplass som feirer denne variasjonen. Vi er opptatt av å gjøre mangfold til en integrert del av vår daglige drift og kontinuerlig arbeide for en fremtid som er mer mangfoldig og inkluderende.

Vi er stolte over å ha denne flotte gjengen med på laget. Les mer om Foxway her: HER!