Grans Bryggeri

Logo til Grans Bryggeri

Grans Bryggeri har laget brus og øl i mer enn 100 år, og er en av landets svært få gjenværende privateide bryggerier.

Grans Bryggeri ble etablert i Sandefjord i 1899. Mens de fleste andre bryggerier i andre mellomstore norske byer er blitt kjøpt opp, er Grans fortsatt på private hender. Bryggeriet drives av tredje generasjon av samme familie, og ambisjonene er å forbli både lokale og store. Grans Bryggeri er et av få familieeide bryggerier i Norge.

Selskapet har rundt 60 ansatte på bryggeriet i Sandefjord, og leverer hovedsakelig produktene sine i Norge (samt noe eksport til Danmark).

Les mer på www.grans.no.