ISCO Group

Logo til ISCO Group

Tekst av: Carl Victor Nordahl, Prosjektrådgiver ved ISCO Group

ISCO Group er et av de ledende selskapene i Norge innen executive search og andre strategiske tjenester knyttet til organisasjon og ledelse. Vi satser på bærekraft og spesielt innen rekruttering av mangfold. Vi skal hjelpe våre kunder til å lyktes med sitt bærekraftarbeid. Når det gjelder inkludering av mangfold vil vi bruke vår posisjon i markedet til å gjøre en forskjell. Vår metode innebærer tilpasning til kundens forutsetninger og kompetanse, noe som krever at vi jobber kunnskapsbasert.

Bli bedre kjent med ISCO Group her; https://iscogroup.no/om-isco