Kafka Sandefjord

Kafka i Sandefjord har veldig god erfaring med ansatte med innvandrerbakgrunn. Eieren er selv innvandrer, med egne erfaringer som tilflytter. Kafka ønsker å være en døråpner for innvandrere som ønsker å komme inn i arbeidslivet.

Logo til Kafka Sandefjord

Tekst: Daglig leder Yllka Neziri

Kafka har et internasjonalt mangfold fra blant annet Portugal, Kroatia, Syria, Albania, Litauen, Kosovo og Norge.

Innvandrere er arbeidsomme, fleksible og står virkelig på. Vi ser mye positivt i å inkludere og integrere mennesker med minoritetsbakgrunn ved å ansette dem. Det er et samfunnsansvar vi alle må ta del i. Det gir positive ringvirkninger og vi er vinnere alle sammen. Det er mange som starter karrieren sin hos oss, og det er en ren glede å se dem vokse og komme seg videre.

Kafka er genuint opptatt av å åpne dørene for mennesker som av en eller annen grunn har stått utenfor arbeidslivet.