Kirkens Bymisjon

Logo til Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon arbeider med inkludering i et flerkulturelt og mangfoldig samfunn. De vil skape et romsligere samfunn og et inkluderende fellesskap.

Tiltak for å motvirke ensomhet og utenforskap står i fokus i Sandefjord. Her skapes gode menneskemøter hvor behov avdekkes, lindrer og påvirker der det trengs.  I tillegg bidrar Kirkens Bymisjon til;

  • Å skape et inkluderende samfunn, og bidra til at mangfold verdsettes
  • At flere skal få muligheten til å delta i eget nærmiljø og i storsamfunnet, og at alle skal få bruke sine ressurser
  • Å motvirke utenforskap og ekskludering. Tilhørighet er avgjørende for alle, og dialog skaper rausere holdninger mellom mennesker og grupper. Dette vil Kirkens Bymisjon skape mer av!

I Sandefjord jobbes det med integrering gjennom språktrening, aktivitet for både voksne og barn, frivillighet og fellesskap på tvers av generasjoner.

Kirkens Bymisjon er stolte av å samarbeide med Globale Sandefjord og sammen jobbe for et felles mål om å inkludere flere innvandrere i samfunn og arbeidsliv i kommunen vår.

Bli kjent med Kirkens Bymisjon her:https://www.facebook.com/bymisjon og https://kirkensbymisjon.no/byer-og-steder/sandefjord/