Komplett

Logo til Komplett

Komplett Services er en del av Komplett Group som er et børsnotert selskap notert på Oslo Børs med hovedkontor i Sandefjord. Gruppen består av datterselskapene Komplett, Webhallen og NetOnNet med over 1700 medarbeidere i Norge og Sverige. Sammen utgjør vi Nordens største nettbaserte elektronikkforhandler, og tilbyr kundene våre et av markedets bredeste utvalg av elektronikk.

Komplett Services er pionerer innen netthandel, og har vært på nett siden 1996. I dag har vi en omsetning på 8,1 milliarder i året og har 7 nettbutikker i 3 ulike segmenter for privatmarkedet, bedriftsmarkedet og distribusjon. Totalt er vi 360 ansatte fordelt mellom Sandefjord, Oslo, Gøteborg og Stockholm.

Vi er stolte av å kunngjøre at vår reise for økt fokus på mangfold, inkludering og likestilling nå går inn i en ny fase. Fra 2024 forsterker vi samarbeidet vårt med Globale Sandefjord og CARE Norge. Denne reisen er essensiell for å skape en arbeidsplass der alle føler seg verdsatt og inkludert.

Gjennom disse partnerskapene vil vi jobbe aktivt med flere viktige satsningsområder:

Øke Kvinneandel og Mangfold gjennom Målrettede Rekrutteringstiltak

Vi erkjenner betydningen av en balansert og mangfoldig arbeidsstyrke. Derfor vil vi innføre målrettede rekrutteringstiltak for å øke kvinneandelen og mangfoldet i vår organisasjon. Dette inkluderer å utvikle strategier som tiltrekker et bredt spekter av kandidater, samt å fjerne eventuelle barrierer som kan hindre kvinner og underrepresenterte grupper fra å søke og bli ansatt hos oss.

Livsfasetilpasninger og Tilrettelegging

Vi forstår at ansatte befinner seg i ulike livsfaser og har forskjellige behov. For å støtte våre medarbeidere best mulig, vil vi aktivt arbeide med livsfasetilpasninger og tilrettelegging. Dette kan innebære fleksible arbeidstider, muligheter for fjernarbeid, og andre tiltak som bidrar til en bedre balanse mellom arbeid og privatliv. Målet er å skape et arbeidsmiljø som er tilpasset den enkeltes situasjon, slik at alle våre ansatte kan trives og yte sitt beste.

Opplæring og Bevisstgjøring rundt Mangfold, Inkludering og Likestilling

Kunnskap og bevisstgjøring er grunnleggende for å fremme en kultur for mangfold og inkludering. Vi vil derfor investere i omfattende opplæringsprogrammer som adresserer disse temaene. Gjennom regelmessige kurs og workshops vil vi øke bevisstheten rundt viktigheten av mangfold, inkludering og likestilling. Dette inkluderer å utdanne våre ansatte om hvordan de kan bidra til et inkluderende arbeidsmiljø og hvordan vi som organisasjon kan dra nytte av de unike perspektivene som et mangfoldig team bringer.

Vi er overbevist om at samarbeidet med Globale Sandefjord vil hjelpe oss å ha mere fokus på disse områdene. Mangfold er noe vi tror alle ønsker å jobbe med, men at det er vanskelig å komme i gang. Å bli Globale Sandefjord ambassadører kan vi varmt anbefale som en kickstart i å ha fokus på mangfold, å ikke minst å begynne å se på det som en styrke, ikke bare noe man skal jobbe med.

Vi er stolte over å ha Komplett med på laget – og ser frem til fortsettelsen!

https://www.komplettbedrift.no/kundeservice/om-komplett-bedrift/