Life Improvement

Logo til Life Improvement

Life Improvement ser hele 24-timersmennesket. Vi jobber med å bevisstgjøre hvilke tanke- og handlingsmønstre hver og en har, og hvilke muligheter du har til å bruke egne ressurser i et fellesskap. For å ta bevisste valg, handler det om å bli trygg. Vi har mange års erfaring med smertetilstander, muskel- og skjelettplager og lettere psykiske plager. Ved hjelp av teknikker og verktøy, kunnskap og mestring, vil du selv utvikle strategier som bidrar til en bedre hverdag og livskvalitet.

Globale Sandefjord er stolt av å ha Life Improvement med på laget. Bli bedre kjent med dem her; http://www.lifeimprovement.no/