Matbørsen

MatBørsen er en håndverksbedrift som ble grunnlagt i 1994 av familien Henriksen. Matbørsen produserer spiseferdige produkter og måltidsløsninger med god smak og høy kvalitet.

Logo til Matbørsen

Tekst: HR ansvarlig i Matbørsen, Kristine Abrahamsen

Matbørsen har lidenskap for å produsere spiseferdige produkter og måltidsløsninger med god smak og høy kvalitet. Vi teller i overkant av 200 ansatte hvor 26 nasjonaliteter er representert, og 45 % er av utenlands opprinnelse.  

Vår strategi er å være en helsefremmende, mangfoldig og inkluderende arbeidsplass. Det er viktig for oss å ta ansvar i lokalsamfunnet. Mennesker er vår viktigste ressurs og vi er opptatt av å gi de ansatte forutsettinger til å lykkes via kompetanseløft. Forutsetninger gir vi blant annet i form av norskkurs, fagbrev, karriereplaner og intern talentskole. Rikt etnisk mangfold gir oss økt kompetanse, flinke mennesker og et bedre arbeidsmiljø. Vi er overbevist om at mangfold lønner seg og gir verdiskapning i selskapet. 

Matbørsen gleder seg derfor til å være en positiv bidragsyter i Globale Sandefjord og har stor tro på et vellykket prosjekt! 

 https://www.matborsen.no/