NAV Sandefjord

NAV har som hovedmål å gi mennesker muligheter. NAV Sandefjord ønsker å bidra til dette. De 150 medarbeiderne ved kontoret i Sandefjord skal betjene mange fagområder, og sammen er målet å bidra best mulig overfor alle innbyggere i byen.

Logo til NAV Sandefjord

Tekst: Svein Greger, avdelingsleder NAV Sandefjord

Å få folk ut i arbeid er det sentrale målet for NAV, og innvandrere er en prioritert målgruppe. Arbeidsdeltakelse gir det enkelte mennesket økonomisk selvstendighet og handlingsrom, og er samtidig den viktigste arenaen for sosial inkludering og læring. NAV Sandefjord bidrar med verdifull kunnskap om det lokale og nasjonale arbeidsmarkedet. I Globale Sandefjord bidrar NAV til at næringslivet får tilgang på arbeidskraft og at mennesker får mulighet til å ta i bruk sine ressurser til det beste for samfunnet.

 I linken her kan du lese mer om NAV: https://www.nav.no/no/person