NewUse

Logo til NewUse

Tekst av: Mari Bonden, Produkt- og tjenestedesigner ved NewUse

NewUse er en sosial entreprenør i Sandefjord, som leverer tjenester i form av opplæringsprogram for innvandrermenn og unge med bakgrunn i håndverksfaget.

Gjennom praktisk tilnærming, kartlegges kunnskapsgap som må fylles, det blir gitt veiledning og skreddersydde individuelle løp for alle deltakere.

Arbeidshverdagen gir ny kunnskap, opplæring i relevant arbeidsspråk, mestring og et sosialt nettverk.

NewUse designer og produserer møbler og produkter på egne verksteder, med et stort fokus på sirkulær økonomi.

Globale Sandefjord er stolt av å ha NewUse som ambassadør. Bli bedre kjent med NewUse her: www.newuse.no