NHO Vestfold og Telemark

Logo til NHO Vestfold og Telemark

NHO Vestfold og Telemark har ca. 2.250 medlemsbedrifter av ulike størrelse fordelt på alle typer bransjer – og med et mangfold av ansatte. Felles for alle bedriftene er at tilgang på tilstrekkelig og riktig kompetanse er avgjørende for at de skal lykkes, og vi samarbeider derfor tett med ulike regionale aktører for å sikre at næringslivet får nødvendig arbeidskraft. Samtidig som NHOs kompetansebarometer viser at 2/3 av bedriftene mangler kompetanse står mange utenfor arbeidslivet. Dette gapet må vi jobbe sammen om å tette!

Vi ønsker derfor å bidra til bevisstgjøring om viktigheten av å tenke litt «utenfor boksen» når man leter etter folk, og dermed bidra til større mangfold og inkludering i bedriftene våre. Globale Sandefjord jobber på en god måte med å rettlede bedriftene i å ta trygge kloke valg, og få ledere til å se at mangfold er en helt nødvendig strategi i fremtidens bærekraftige arbeidsliv. Det vil også lønne seg på bunnlinjen. Dette viktige arbeidet vil vi gjerne støtte og ta del i – derfor blir vi med glede ambassadør for Globale Sandefjord!

Globale Sandefjord er stolt av å ha NHO Vestfold og Telemark med på laget. Bli bedre kjent med dem her; https://www.nho.no/regionkontor/nho-vestfold-telemark/