Nordocks

Logo til Nordocks

Nordocks leverer alt fra private brygger til større bryggeanlegg og komplette marinaer.  Bedriften har erfaring og kunnskap gjennom 30 år i bransjen, og holder til på Fokserød, Sandefjord.

Nordocks har et mangfold av både ansatte og tjenester, og er opptatt av å være en raus og inkluderende arbeidsgiver som setter mennesket i fokuset. Gjennom samarbeidet med Globale Sandefjord bidrar Nordocks til å inspirere næringslivet til å sette mangfold og inkludering i fokus.


Globale Sandefjord er stolt av å ha Nordocks med på laget. Bli bedre kjent med bedriften her: https://brygge.no/kontakt/