Oppfølgingstjensten

Logo til Oppfølgingstjensten

Målgruppen til Oppfølgingstjenesten (OT) er all ungdom i Vestfold og Telemark mellom 15 og 21 år med rett til videregående opplæring, men som ikke er i opplæring eller arbeid. OT jobber frafallsforebyggende med elever og lærlinger/lærekandidater som står i fare for å avbryte utdanning. Ansatte i OT skal i alt sitt arbeid legge til rette for at ungdom skal oppleve trygghet, toleranse og mestring. Målet til OT er å få ungdom i målgruppen tilbake i opplæring, i arbeid eller at de beholder lære- eller elevplassen sin. OT har fem avdelinger lokalisert i Sandefjord, Larvik, Skien, Tønsberg og Horten hvor vi tilbyr individuelle og grupperettede tiltak.

Globale Sandefjord er stolt av å ha OT med som ambassadør. Bli bedre kjent med dem her: https://www.vtfk.no/meny/tjenester/opplaring-og-folkehelse/oppfolgingstjenesten/