Røde Kors

Røde Kors er verdens største humanitære organisasjon med lokale foreninger i over 180 land. Røde Kors jobber både internasjonalt og lokalt for å bekjempe ensomhet og inkludere flere i fellesskapet.

Logo til Røde Kors

Tekst: Foreningsleder for Sandefjord Røde Kors, Kjell Atle Kjønnø

Sandefjord Røde Kors driver langsiktig og forebyggende integreringsarbeid    som gir innvandrere nye nettverk og økt kunnskap om samfunn, kultur og språk. 

I det daglige foregår dette i aktiviteter som Norsktrening, Kafè Mangfold,  Barnas Røde Kors, Fellesverket, Hjelpekorpset og Besøkstjenesten. 

Sandefjord Røde Kors er veldig stolte av samarbeidet med Globale Sandefjord. Sammen vil vi kunne hjelpe innvandrere med å bygge nettverk og legge til rette for samfunnsinkludering, slik at de kan bli fortere integrert og komme seg inn i jobb. 

I samarbeidet med Globale Sandefjord er det bare vinnere, Sandefjord Røde Kors vil vokse på dette da de får flere frivillige inn samtidig som innvandrere vil føle seg verdifulle og få et større nettverk.

I linken her kan du lese mer om Sandefjord Røde Kors: 

https://www.rodekors.no/lokalforeninger/vestfold/sandefjord/