SalesClub

Logo til SalesClub

SalesClub AS har siden 2007 hjulpet store nasjonale og internasjonale bedrifter med å oppnå økt salg- og servicegrad.

SalesClub er en modulbasert software som brukes i bedrifter med store salgsorganisasjoner for å sikre økt fortjeneste. Virksomheter oppnår forbedrede resultater ved å sette fokus på de riktige driverne.

Nøkkelmoduler i vår software:
– Tydelige og visuelle mål => felles forståelse, sørge for at alle jobber mot samme mål
– e-Learning => effektiv og målbar utdanning av deltagerne, samt synliggjøring av avvik mellom forventet og virkelig kunnskapsnivå
– Konkurranser med segmenttilpassede topplister => vinnerkultur på tvers av organisasjonen
– Resultatoppfølging tilpasset leder- og toppledernivå => avvikshåndtering i tidlig fase
– Belønning => deltagerne premieres i form av poeng som genereres gjennom egne prestasjoner

Vi er stolte over å ha SalesClub med som ambassadør – les gjerne mer om dem her;
https://salesclub.no/AboutUs/no