Sandefjord Byen Vår

Logo til Sandefjord Byen Vår

Foto: Eirik Clementz Agledal
Tekst: Sandefjord Byen Vår

Sandefjord Byen Vår AS er en interesseorganisasjon for virksomheter i sentrum. Vi har i dag ca. 200 medlemmer som i hovedsak består av næringsdrivende som driver handel i sentrum, gårdeiere og tjenesteytende næringer som banker, hoteller, advokater, tannleger m.m. SBV jobber for et levende sentrum og sosial bærekraft. Organisasjonen driftes som et aksjeselskap der medlemmene er aksjonærer sammen med Sandefjord Handelstands Forening.

Vår visjon er at sentrum skal være kommunens foretrukne arena for handel, servering, kultur og gode opplevelser.

Organisasjonen er en viktig møteplass med høy aktivitet og stort engasjement blant medlemmene som møtes jevnlig på frokostmøter, fagsamlinger, sosiale samlinger og kurs.

Sandefjord Byen Vår har tro på mangfold og integrering i næringslivet. Derfor har Sandefjord Byen Vår valgt å bli ambassadør for Globale Sandefjord. Gjennom å realisere det flerkulturelle miljøet i kommunen som en viktig ressurs i arbeidslivet, oppnår man en bærekraftig verdiskapning med både økonomiske og menneskelige gevinster.

Bli kjent med Sandefjord Byen Vår her: https://sandefjordbyenvar.no/