Sandefjord Næringsforening

Sandefjord Næringsforening er regionens viktigste møteplass for næringslivet. Globale Sandefjord er stolte over å ha en så viktig aktør med på laget!

Logo til Sandefjord Næringsforening

Tekst: Daglig leder i Sandefjord Næringforening, Ingebjørg Tollness

Sandefjord Næringsforening er regionens viktigste møteplass for næringslivet. Vi har 540 medlemsbedrifter fra alle bransjer og holder til på Gründeriet, sentralt i Sandefjord. Vi er 4 medarbeidere og foreningens fokus er:
#1: Fremme næringsvekst
#2: Bygge forretningsnettverk
#3: Tilføre ny kunnskap

Sandefjord Næringsforening har godt over 30 arrangementer i året, både frokostmøter og flere faglige nettverk. Foreningen samarbeider tett med kommunen og andre offentlige instanser, og er en viktig stemme for næringslivet i regionen.  Medlemmer får innpass i en viktig forening med høy aktivitet og stort engasjement.

Med støtte fra Sandefjord kommune drifter vi Gründeriet, som er byens kontorfellesskap for gründere. Her blir gründerne del av et faglig sterkt miljø, rådgivende mentorordning og kan ta del i et godt relevant program. Et sterkt samhold mellom gründerne er også viktig.

Sandefjord Næringsforening leder omdømmeprosjektet «Tenk stort, tenk Sandefjord» som er et spleiselag mellom kommunen og byens næringsliv med mål om å tiltrekke seg flinke folk, nye virksomheter og flere innbyggere til byen vår.

Sandefjord Næringsforening er stolt samarbeidspartner til Globale Sandefjord. Vi heier på inkludering og mangfold, og ønsker sammen å bidra til en romsligere by. Gjennom å øke kunnskapen og synliggjøre mulighetsrommet, er ambisjonen å få flere med innvandrerbakgrunn  inkludert i byens næringsliv.

Besøk Sandefjord Næringsforenings hjemmesider her.