Sandefjord Turistforening

Logo til Sandefjord Turistforening

Sandefjord Turistforening er en av 56 lokalforeninger i DNT. Foreningens formål er å legge til rette for et allsidig, naturvennlig og enkelt friluftsliv for alle aldersgrupper og personer med funksjonsnedsettelse i Sandefjord. Medlemskap i foreningen gir deg demokratiske rettigheter til å delta på årsmøtet og du avgir din stemme.

Frivillighet er foreningens grunnpilar, som igjen er Norges unike samfunns-lim. Du kan bidra som frivillig på dugnad eller du kan være turleder. Du vil være en del av et unikt fellesskap, enten om du er med i en løypegruppe,  vedlikeholder/utvikler våre hytter eller om du ønsker å delta i en turgruppe. Ta kontakt med oss og vi finner din plass i en landsomfattende organisasjon, som har vært en viktig del av det norske samfunnet i over 150 år.

Globale Sandefjord er stolte over å ha Sandefjord Turistforening med på laget. Bli bedre kjent med dem her;https://sandefjord.dnt.no/ eller følg dem på Facebook – Sandefjord Turistforening.