Seim Maskin

Logo til Seim Maskin

Seim Maskin ble etablert i 2009 og er i dag et maskinentreprenørfirma med solid erfaring og dyktige fagarbeidere.
Vårt hovedarbeidsområde er alt innen grave- og masseforflytning, vei- og lednings-anlegg, legging av vann- og avløpsledninger, saneringsoppdrag m.m.

Vi tilstreber oss å jobbe med bærekraftig utvikling i vår bransje og vi er både Miljøfyrtårnsertifisert, ISO-sertifisert innen Kvalitetsledelse og medlemmer av Medbyggerne samt har sentrale godkjenninger innenfor våre arbeidsområder.

Noe av det som vi i Seim Maskin jobber konstant med er en god, trygg og inkluderende kultur. Vi tror at de ansattes trivsel er noe av det viktigste vi kan fokusere på både for å trives på jobb, gjøre en bedre jobb, minimere sykefravær og generell livskvalitet fysisk og psykisk.
Vi er derfor stolte av vår verdi; Vi Bryr Oss !

Vi har også med oss Seim Asfalt AS og Seim Gjerde AS i familien vår som også står for de samme verdiene, bygger på den samme kulturen og har de samme målene som vi jobber mot i felleskap.

Vi syns det er spennende å få muligheten til å være ambassadør for Globale Sandefjord og er spente på veien videre.

Globale Sandefjord er stolte av å ha Seim Maskin med på laget. Bli bedre kjent med dem her; https://seimmaskin.no/