Sergel

Logo til Sergel

Sergel Group er en ledende leverandør av tjenester innen Credit Management Services i Norden. Sergel tilbyr en effektiv inkassoprosess, med fokus på tillit, troverdighet og kundegjenvinning. Vi finner løsninger som passer for alle parter, og skaper måter å opprettholde et langsiktig og lønnsomt forhold mellom våre kunder og deres sluttkunder. Vi er stolte over at våre kunder gir oss høyeste rangering når det gjelder personlig imøtekommenhet og troverdighet.

Vårt motto «We Care» preger kulturen vår og måten vi møter kundene våre på. Vi verdsetter mennesker for hvem de er, og jobber hardt for å tilby våre ansatte et miljø de kan vokse i. Mangfold og inkludering handler om sørge for at alle våre medarbeidere får benyttet og utviklet sin kompetanse, føler seg inkludert og opplever jobbengasjement og psykologisk trygghet på arbeidsplassen. Våre kunder representerer et stort mangfold. Flerkulturell forståelse er avgjørende for å sikre at vår kommunikasjon er forståelig og bidrar til å sikre økonomisk bærekraft for samfunnet og den enkelte uavhengig av bakgrunn. Samarbeidet med Globale Sandefjord hjelper oss i arbeidet med mangfold og inkludering internt, i rekrutteringsprosesser og i møte med kundene våre.

Vi er stolte av å kalle oss ambassadør for Globale Sandefjord.

Globale Sandefjord setter utrolig pris på å ha Sergel med på laget. Bli bedre kjent med dem her; https://sergel.no/