Skagerak International School

Logo til Skagerak International School

Tekst: Skagerak International School

Skagerak International School ligger i vakre Sandefjord. Skolen ble først autorisert som en International verdensskole i 1991, og har siden uteksaminert mer enn tusen studenter som har imponert over hele verden.  Skolens viktige arbeid med mangfold og inkludering kommer tydelig frem i følgende: 

VISION:  Med åpenhet fostrer vi livslang læring i en flerkulturell sammenheng.

MISSION: Å inspirere, veilede og utfordre elevene til å bli aktivt involvert i et internasjonalt og tospråklig skolesamfunn; å engasjere elevene i læring som gir dem muligheter til å utvikle seg selv og til å bli ansvarlige og ansvarsbevisste mennesker.

Globale Sandefjord er stolt av å ha Skagerak International School som ambassadør. Bli bedre kjent med skolen her: https://www.skagerak.org/page.cfm?p=349