Diplomet ble delt ut av ordfører Bjørn Ole Gleditsch.

Diplomutdeling

Globale Sandefjord gratulerer vår ambassadørbedrift Tapet & MalerCompaniet  med diplom. Anerkjennelsen som ambassadørbedrift  gis fordi Tapet & MalerCompaniet bidrar blant annet til at flere mennesker får utnyttet sitt potensial og blir positive bidragsytere i arbeidslivet og samfunnet for øvrig.

Du kan lese mer om hvordan Tapet & MalerCompaniet  jobber med mangfold og inkludering her: https://globalesandefjord.no/historier/tapet-malercompaniet-as-er-blitt-ambassador-i-globale-sandefjord/

Diplomet ble delt ut av ordfører Bjørn Ole Gleditsch til HR-ansvarlig i bedriften Hege Didriksen.